FILIGRANSKI NAKIT

Kao naša osnovna delatnost, filigran kao vrsta obrade srebra i zlata, zauzima posebno mesto u zlatarskoj kući Filigran. Pored standarde ponude nakita od filigrana, pokrivamo i Crkveni program, koji je namenjen opremanju crkava, manastira.